Chat hỗ trợ
Chat ngay
Thông báo: Lịch tàu, phà Phú Quốc Tết 2022
Posted on 12th Jan 2022. Tags: Phú Quốc, Tin tức, Lịch tàu/phà, Tết 2022.

Phòng vé Hồng Kim xin thông báo lịch tàu cao tốc Tết 2022lịch phà cao tốc Tết 2022 như sau:

Mùng 1 (1/2/2022)

... SUPERDONG THẠNH THỚI
Phú Quốc - Hà Tiên Nghỉ 9:30, 12:30
Hà Tiên - Phú Quốc Nghỉ 9:30, 12:30
Phú Quốc - Rạch Giá 10:10 12:25
Rạch Giá - Phú Quốc 10:30 8h


Mùng 2 (2/2/2022)

... SUPERDONG PHÚ QUỐC EXPRESS
Phú Quốc - Hà Tiên 8:00, 13:00 9:30, 14:30
Hà Tiên - Phú Quốc 8:00, 9:50, 13:00 7:30, 12:30
Phú Quốc - Rạch Giá 7:20, 10:10, 13:30 7:10, 9:30, 12:40
Rạch Giá - Phú Quốc 7:10, 10:30, 13:10 7:20, 10:20, 12:40


Mùng 3 (3/2/2022), mùng 4(4/2/2022)

... SUPERDONG PHÚ QUỐC EXPRESS
Phú Quốc - Hà Tiên 8:00, 13:00 9:30, 14:30
Hà Tiên - Phú Quốc 6:30, 8:00, 9:50, 12:00, 13:30 7:30, 12:30
Phú Quốc - Rạch Giá 7:20, 10:10, 13:30 7:10, 9:30, 12:40
Rạch Giá - Phú Quốc 7:10, 10:30, 13:10 7:20, 10:20, 12:40


Mùng 5 (5/2/2022)

... SUPERDONG PHÚ QUỐC EXPRESS
Phú Quốc - Hà Tiên 8:00, 13:00 9:30, 14:30
Hà Tiên - Phú Quốc 8:00, 9:50, 12:00, 13:30 7:30, 12:30
Phú Quốc - Rạch Giá 7:20, 10:10, 13:30 7:10, 9:30, 12:40
Rạch Giá - Phú Quốc 7:10, 10:30, 13:10 7:20, 10:20, 12:40


Mùng 6 (6/2/2022)

... SUPERDONG PHÚ QUỐC EXPRESS
Phú Quốc - Hà Tiên 8:00, 13:00 9:30, 14:30
Hà Tiên - Phú Quốc 8:00, 12:00 7:30, 12:30
Phú Quốc - Rạch Giá 7:20, 10:10, 13:30 7:10, 9:30, 12:40
Rạch Giá - Phú Quốc 7:10, 10:30, 13:10 7:20, 10:20, 12:40


FOLLOW US
Liên kết ngoài
LIÊN HỆ
02976.539.555
Ngã 3 Bãi Vòng
xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc
Email: phongvehongkim@gmail.com

Ms. Huê: 0948.984.903
Ms. Dung: 0817.060.891 hoặc 090.768.2727