Lịch Tàu Cao Tốc Phú Quốc Express Và Tàu Superdong
Posted on 22nd Feb 2019

Lịch tàu cao tốc Phú Quốc Express (tàu đỏ 5 sao) tuyến Phú Quốc - Hà Tiên

Khởi hành Cập bến
7:00 8:10
8:00 9:10
12:00 13:10
15:30 16:40


Lịch tàu cao tốc Phú Quốc Express (tàu đỏ 5 sao) tuyến Hà Tiên - Phú Quốc

Khởi hành Cập bến
6:00 7:10
9:00 10:10
10:00 11:10
13:50 15:0


Lịch tàu cao tốc Phú Quốc Express (tàu đỏ 5 sao) tuyến Phú Quốc - Rạch Giá

Khởi hành Cập bến
7:30 9:45
10:30 12:45
14:15 16:45


Lịch tàu cao tốc Phú Quốc Express (tàu đỏ 5 sao) tuyến Rạch Giá - Phú Quốc

Khởi hành Cập bến
7:20 9:35
11:00 13:15
13:45 16:00

Lịch tàu cao tốc Phú Quốc Express (tàu đỏ 5 sao) tuyến Hà Tiên - Phú Quốc

Khởi hành Cập bến
6:00 7:15
10:00 11:15
13:50 15:15

Lịch tàu cao tốc Phú Quốc Express (tàu đỏ 5 sao) tuyến Phú Quốc - Hà Tiên

Khởi hành Cập bến
8:00 9:15
12:00 13:15
15:30 16:45

Lịch tàu cao tốc Phú Quốc Express (tàu đỏ 5 sao) tuyến Rạch Giá - Nam Du

Khởi hành 6:30, cập bến 8:50 Tuyến Rạch Giá - Hòn Sơn: khởi hành 6:30, cập bến 7:50 Tuyến Hòn Sơn - Nam Du: khởi hành 8:10, cập bến 8:50

Lịch tàu cao tốc Phú Quốc Express (tàu đỏ 5 sao) tuyến Nam Du - Rạch Giá

Khởi hành 10:00, cập bến 12:20 Tuyến Nam Du - Hòn Sơn: khởi hành 10:00, cập bến 10:50 Tuyến Hòn Sơn - Rạch Giá: khởi hành 11:10, cập bến 12:20

Quý khách vui lòng xem giá vé tàu cao tốc Phú Quốc Express tại đây

Lịch tàu cao tốc 5 sao Côn Đảo Express 36 tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo

Khởi hành: 8:00, cập bến 11:15

Lịch tàu cao tốc 5 sao Côn Đảo Express 36 tuyến Côn Đảo - Vũng Tàu

Khởi hành: 13:30, cập bến 16:45

Quý khách vui lòng xem giá vé tàu cao tốc 5 sao Côn Đảo Express 36 tại đây

Lịch tàu cao tốc Superdong tuyến Phú Quốc - Rạch Giá:

Khởi hành Cập bến
7:10
10:10
13:00
14:00

Lịch tàu cao tốc Superdong tuyến Rạch Giá - Phú Quốc:

Khởi hành Cập bến
7:00
08:10
10:30
13:10

Lịch tàu cao tốc Superdong tuyến Hà Tiên - Phú Quốc:

Khởi hành Cập bến
07:00
08:00
09:45
13:45

Lịch tàu cao tốc Superdong tuyến Phú Quốc - Hà Tiên:

Khởi hành Cập bến
8:00
11:45
13:00

Lịch tàu cao tốc Superdong tuyến Rạch Giá - Nam Du:

Khởi hành Cập bến
7:30
08:30

Lịch tàu cao tốc Superdong tuyến Rạch Giá - Lại Sơn:

Khởi hành Cập bến
6:35

Lịch tàu cao tốc Superdong tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo:

Khởi hành Cập bến
8:00
13:00

Quý khách vui lòng xem giá vé tàu cao tốc Superdong tại đây

Lịch tàu cao tốc Hòa Bình tuyến Phú Quốc - Rạch Giá:

Khởi hành Cập bến
12:50

Lịch tàu cao tốc Hòa Bình tuyến Rạch Giá - Phú Quốc:

Khởi hành Cập bến
08:05

Quý khách vui lòng xem giá vé tàu cao tốc Hòa Bình tại đây

FOLLOW US
Liên kết ngoài
LIÊN HỆ
02976.539.555
Ngã 3 Bãi Vòng
xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc
Email: phongvehongkim@gmail.com

Ms. Vy: 0915.502.424
Ms. Dung: 01277.060.891